บริการซ่อมบำรุง

         บริษัทมีบริการในส่วนของการส่ง สินค้าเพื่อซ่อมบำรุงตามการันตีที่ทางบริษัทได้ออกให้กับทางลูกค้าในตอนซื้อสินค้า โดยสามารถตรวจสอบ ได้จาก Seriel number กับทาง websit ของบริษัท